Xuất hiện hình ảnh bản mẫu đầu tiên của điện thoại Amazon: màn hình 4,7-inch, 720p, 6 camera?

Thursday, April 17, 2014

Like nếu bài viết hay

Post by:
Tags:

Comments[ 0 ]


Post a Comment