Galaxy Note 3 bắt đầu nhận bản cập nhật Android 4.4.2 Kitkat qua OTA

Friday, March 28, 2014

Like nếu bài viết hay

Post by:
Tags: ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment